El reglament de Règim intern és el que determina les normas, els drets i les obligacions del centre i dels alumnes. És molt interessant conéixer aquest document de cara al bon funcionament i la convivència en el centre. Si ho desitgen poden descarrega-rlo en el següent enllaç.

R.R.I._LARRODE.