El Col·legi Larrodé és un centre educatiu en règim de cooperativa i com a tal contempla l’educació com un servei a la societat, a partir d’una proposta pedagògica recolzada en relacions de cooperació, solidaritat i esforç col·lectiu.

El Col·legi Larrodé és un centre privat concertat en les etapes d’Educació Infantil 2n cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria sostingut amb fons públics la titularitat del qual és cooperativista.

Els punts que determinen la nostra idea de centre principalment són l’escola inclusiva, és a dir aquella escola que inclou, entén, atén i respecta les particularitats de cada xiquet, és per açò que comptem amb un gabinet psicopedagògic, conformat per dues psicòlogues, una logopeda i una especialista en pedagogia terapèutica.

També disposem de l’aula IDEO; aquesta aula està pensada explícitament per a aquells alumnes que presenten una alta capacitat en alguna àrea. Durant unes sessions establides se’ls dóna suport específic fora de l’aula, treballant disciplines que no poden desenvolupar en l’aula ordinària.

Presentem una àmplia oferta d’atenció personalitzada segons les necessitats personals de cada alumne, mitjançant desdoblaments, suports… Per a més informació visite cadascun dels apartats específics establits en la web.