Al següent enllaç vos podeu descarregar el Projecte Educatiu del centre o queda demostrada la nostra forma d’entendre l’educació. PROJECTE EDUCATIU LARRODE