En el següent enllaç podeu descarregar el Projecte Educatiu del centre. Recomanem la seua lectura per a entendre d’una manera més pròxima la nostra forma d’entendre l’educació i la docència.
PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO LARRODE