Totes les accions que realitza el centre per a minimitzar l’impacte de la COVID-19 són les que dictaminen les Conselleries d’Educació i Sanitat.  

Us facilitem la informació relativa a la crisi sanitària que apliquem al centre: 

Quan les Autoritats i Administracions elaboren normativa aplicable, el centre les adaptarà a la seua situació, per la qual cosa, este espai s’actualitzarà en eixos moments.