El col.legi oferix aquest servei per a conciliar la vida laboral i familiar, permet que els xiquets puguen ser atesos al centre a les 7:50 fins al començament de les classes.

Els xiquets tenen a la seua disposició jocs, contes i material per a divertir-se ja de bon matí.