Durant  els  períodes  de  vacances  en  els  quals  no  hi  ha  classes  (Nadal,  Pasqua,  estiu)  es realitzen activitats al col.legi per entretindre als xiquets en aquestos dies.

Es transforma l ́espai del col.legi, en un espai lúdic, una cosa diferent del que es realitza al  llarg  del  curs  amb  la  programació  d ́activitats  educatives,  entretingudes  i  creatives, amb un centre d ́interés comú.

Oferim  un  ventall  de  posibilitats  d’apendre  d ́una  forma  lúdica  aquells  aspectes  que durant la jornada escolar es deixen un poc de costat.

Escoletes del curs 2018/2019:

  • Escoleta de Nadal.
  • Escoleta de Pasqua.
  • Summer School.

A les escoletes  poden inscriure’s  xiquets en general de 3 a 12 anys.

La primera escoleta del curs és la de Nadal. Accediu a tota la informació fent “click” al següent enllaç: http://www.colegiolarrode.com/blog/escoleta-de-navidad/