Els alumnes que cursen 4t ESO poden presentar-se a unes proves homologades de Nivell Bàsic A2 de les llengües estrangeres anglés i francés i obtindre un certificat oficial.
En aquestes proves s’avaluen les diferents destreses en la llengua estrangera en qüestió.