La complementària és una activitat diària de 1h de duració. Cada dia es reforça una matèria diferent com ara valencià, matemàtiques, anglé s, dramatizació… En el cas d’infantil també
es treballen de manera mensual diferents tallers (reciclatge, art, jocs populars, ciències, sentits, etc.)