NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ 2019/2020: Resolució 25 de març 2019

Dies d’atenció per al lliuramnt de les sol3licituds d’amissió:

E. Infantil y E. Primària: Del 9 al 17 de maig de 2019

E. Secundària: Del 21 al 30 de maig de 2019

Horari admissió alumnat Infantil y Primària

Dilluns

12:00 a 13:30h  / 15:15 a 16:30h 

Dimarts

11:00 a 14:00h / 15:15 a 16:30h

Dimecres

9:00 a 14:00h / 15:15 a 16:30h

Dijous

11:00 a 14:00h / 15:15 a 17:00 h

Divendres

11:00 a 14:00 h

 

Horari d’admissió alumnat secundària

Dimarts i deivendres 11:30 a 13h

Dilluns i dijous 15:15 a 16:30h

Us facilitem l’enllaç a tota la documentació i a la sol·licitud telemàtica:

Criteris per a la baremació de sol·licituds

http://es.catarroja.es/ckeditor_assets/attachments/10091/annex_i-_criteris.pdf

ZONES D’INFLUÈNCIA

-Plànol de les zones d’influència Infantil i Primària

http://es.catarroja.es/ckeditor_assets/attachments/7438/planol_arees_d_influencia_infantil_i_primaria.pdf

  • Plànol zona influència ESO 

http://es.catarroja.es/ckeditor_assets/attachments/7438/planol_arees_d_influencia_infantil_i_primaria.pdf

ADMISSIÓ ALUMNAT. DOCUMENTACIÓ:

Anexo I- Criteris

http://es.catarroja.es/ckeditor_assets/attachments/11928/annex_i_criteris_baremacio.pdf

Anexo VI- Autorització criteri renda

http://www.ceice.gva.es/documents/162640623/167889573/Annex+VI.pdf/16843a16-f406-48ba-bdf5-8d323acfd841

SOLICITUD VIA TELEMÀTICA: 

Annex III (Educació Infantil i Primària)

Disponible a l’assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

Enllaç a l’assitent telemàtic ADMISSIÓ INFANTIL: https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=es&conv=303

Enllaç a l’assistent telemàtic ADMISSIÓ PRIMÀRIA https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=es&conv=304

Annex III-bis (Educació Secundària Obligatòria)

Enllaç a l’assitent telemàtic ADMISSIÓ ESO  https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=va&conv=311